Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Dodano: 27.08.2023

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Zdjęcie dymu z kominów i pogodnego nieba z czystym powietrzem.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

**O co chodzi w konsultacjach?**

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Aktualizacja ta stanowi istotny krok w dążeniu do poprawy jakości powietrza, co ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu. Projekt aktualizacji opiera się na uchwale nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

**Kto może wziąć udział?**

Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego do aktywnego udziału w konsultacjach. Państwa wiedza i opinie są niezmiernie ważne dla naszego regionu. Biorąc udział w konsultacjach, wspólnie możemy pracować nad lepszym, bardziej zrównoważonym środowiskiem.

**Termin konsultacji:**

Konsultacje trwają od 21 sierpnia 2023 r. do 11 września 2023 r.

**Formy udziału:**

 • forma pisemna: Można przekazać swoje uwagi na piśmie, wysyłając je na adres Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 79 w Katowicach lub do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 (w godzinach pracy Urzędu).
 • poczta elektroniczna: Wysyłając swoje uwagi na adres: powietrze@slaskie.pl
 • ustnie: Istnieje możliwość złożenia opinii ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 83 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 213.
 • spotkania konsultacyjne: Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w różnych lokalizacjach województwa śląskiego. Czekamy na Państwa:
  • Częstochowa – 1 września 2023 r., godz. 10:00 (Arche Hotel, ul. Oleńki 20)
  • Bielsko-Biała – 4 września 2023 r., godz. 12:00 (Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39)
  • Katowice – 5 września 2023 r., godz. 10:00 (REVITA PARK, ul. Żelazna 17C)
  • Jastrzębie-Zdrój – 6 września 2023 r., godz. 10:00 (Kompleks Dąbrówka, ul. 1 Maja 49)

**Jak przekazać swoje uwagi?**

Podczas udziału w konsultacjach, prosimy o przekazanie swojego imienia, nazwiska oraz w przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy. Uwagi można składać w formie osobistej, pocztą lub drogą elektroniczną.

**Dlaczego warto uczestniczyć?**

Państwa opinie są niezwykle cenne dla naszego regionu. Konsultacje społeczne mają charakter wyłącznie opiniodawczy i stanowią istotny element demokratycznego procesu podejmowania decyzji. Po zakończeniu konsultacji, sprawozdanie z ich przebiegu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach społecznych!