Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zwiększanie powierzchni obszarów zielonych na terenie województwa śląskiego

Dodano: 28.08.2023

Zielona infrastruktura między nowoczesnymi budynkami.

W ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” zaplanowano działanie „Koncepcje zwiększania obszarów zieleni”. Działanie przewiduje wdrożenie czterech demonstracyjnych studiów przypadku, mających na celu zwiększenie powierzchni obszarów zielonych na terenie województwa śląskiego.
W ramach etapu 1 opracowano i przeprowadzono ankietę, za pomocą której gminy będące partnerami projektu, wskazały tereny proponowane do rewitalizacji. Stworzono także typologię obszarów do wykorzystania w rozwoju zielonej infrastruktury. Typologię terenów trudnych w województwie śląskim, docelowych rodzajów terenów zielonej infrastruktury oraz rodzajów rozwiązań można pobrać tutaj.
Dokonano również wyboru potencjalnych terenów, na obszarze których możliwa jest realizacja inwestycji pilotażowych dotyczących zielonej infrastruktury na terenie województwa śląskiego.
Jednocześnie, w zakresie wspomnianego działania, zakończyły się wizyty terenowe, dzięki którym zweryfikowano informacje zawarte w ankietach, jak również zapoznano się z realiami miejsc wskazanych w ankietach.
Ponadto, ze względu na bezpośredni związek tego typu przestrzeni z jakością powietrza, dokonano oceny terenu pod względem spodziewanych korzyści (rozumianych jako np. zmniejszenie narażenia ludzi na oddziaływanie zanieczyszczeń) z urządzenia zazielenionej przestrzeni publicznej oraz spodziewanych korzystnych lub niekorzystnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.
Kolejnym etapem będzie wybór 4 lokalizacji (po jednej z każdego subregionu), celem przeprowadzenia pilotażowych inwestycji.
Zadanie realizowane jest przez partnera projektu – Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń.